ANIMATIE : wapens

Ik wil als bijv. Een prins moet vechten tegen een draak dat hij een wapen heeft bijv. Een zwaard of boog

1 Like

Ik ben het eens. Dat zou heel goed zijn.

translation
I want this as an example. A prince has to fight against a dragon that he has a weapon eg a sword or bow.

Dankje

1 Like

Geen probleem!

Je moet dit in het engels typen, want de mensen verstaan geen nederlands je kan gewoon op die 3 … klikken en dan op de pen en dan kan je je text aanpassen x

Duplicate topic closed. Refer to original topic to show support for this request.

Duplicaat onderwerp gesloten. Raadpleeg het originele onderwerp om ondersteuning voor dit verzoek te tonen.