Any filipino author/readers here?

maayong gabi mga kabayan ko! :philippines:
(hi to my fellow filipino!)

4 Likes

kamusta :philippines:
im half filipino, author and reader here :relaxed:

2 Likes

hala hi! maayos naman hahaha
ikaw ba?

nakakaintindi ka ba ng malalalim na salitang tagalog o medyo lang?

1 Like

just a little, i never got taught it, apologies but im cultural just tagalog was never taught to me :slight_smile:

3 Likes

aww that’s fine :blush:

2 Likes

but still, im happy i have another fellow filipina here

2 Likes

ako rin hahaha :sparkling_heart:

1 Like

Hi I am from Cebu hehehe @emerald.epi :blush:

2 Likes

oy helo kabayan! hahaha kumusta?

1 Like

Okay lang po, ikaw hehehe. Add kita sa IG may GC kami na kami lahat ay mga FILIPINO mababait silang lahat :heart::heart::heart::heart::heart:

1 Like

maayos naman hahaha

sure! hahaha salamat!

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.