Help in INT.BOYS ROOM-DAY

Hi, I´m new here and I need help. ( I apologize in advance for the terrible English)
I would like to rotate my character 90 degrees so that she lies on the bed in INT. BOYS ROOM. I have no idea how to do it. However, the Character lies horizontally and not vertically as I would like. I´m writing my first story so I really don´t know to do it. Thaks for any advice or help with scripting.
Kate

2 Likes

Hey sweetheart
I just need to know where you want the character to lie?
Can you mark it here?

I used the script I found here. it works, but I can´t plya with the character position anymore. The character is displayed in a horizontal position.

I am so sorry for the miserable English… :sob: :sob: :sob:

1 Like

Did you try the sit_sleep animation? The character will lie vertically.

1 Like

I used this script:
&JEREMIAH spot 0.565 153 396 in zone 1 AND JEREMIAH faces left AND JEREMIAH starts idle_lay_facedown_loop_rear

This script is correct, but the only thing he has the bed is the head :rofl: :rofl: :rofl:

Ahoj podle jména soudím, že by si mohla rozumět česky - je to tak?

Ano jsem češka… :innocent: :innocent: :innocent:

Ahoj já taky - tak to bude snažší vysvětlování.

Postavu nemůžeš “natáčet” - můžeš jen použít existující animace - ty jsou pro stojící sedící a vodorovně ležící.
Neexistují animace “šikmo ležící” - tak jak máš naznačeno v tom obrázku.
Proto se také nejčastěji používají pozadí kde je postel vidět převážně z boku - pokud chce člověk umístit postavu do postele.

pokud píšeš v LL tak jak už bylo výše uvedeno zkus použít spíš animaci

image

případně zazoomuj tak aby nebylo vidět celé tělo.

Super. Máš mé nejvřejelší díky… funguje to se zbytkem už si poradím… díky, díky, díky… :+1: :+1: :+1:

2 Likes

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.