Name Game (Both Girl and Boy Names!) (Part 2)

Olivia

Ashton

Nikhil

Lina

Allie

Ethel

Liana

Autumn

norris

Sylvia

Alyxis

Sakiyah

Halle

Ernie

Emma

Angie

Elena

Adalie

Ellie

Evan