πŸŽ‰ Welcome to The Surprise Weddding of @Epi.Conner and @BadassSaasha


#1167

Maybe.


#1169

No worries
The party is still going on…
Welcome :ghost::ghost::ghost::ghost::ghost:
Have a seat and eat some food on 838 , 828 , 890, 834
We r glad to see you here :slightly_smiling_face::upside_down_face::ghost::ghost::ghost:


#1171

@BadassSaasha and @Epi.Conner

Wedding Gift

image


#1172

:sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob:

Mommy
:sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob:
:sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob:
:sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob:
:sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob:
:sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob:
:sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob:


#1173

SPAGHETTI AND PASTA :partying_face: so happy


#1174

hugs


#1175

hugs back

Thanks for the hug :relieved::relieved:


#1176

You’re welcome :grin:


#1177

what’s ur code?


#1178

For Zepeto?


#1179

yup


#1180

Hold on


#1181

wait! Take mine BC9BC7


#1182

hey let her give the code
I also want her zepeto …code… :ghost::ghost::ghost::ghost::ghost:


#1183

ok


#1184

I want that too :joy::joy: she is mine inspiration :joy::joy::heart::heartbeat:


#1185

Um… I have a confession to make. A picture is worth a thousand words, sorry guys :cry:


#1186

Lol


#1187

Muffled And I TOTALLY didn’t bring a second one… That would be utterly ridiculous…
cake2
Sowwy guys…

The worst part is, in real life, I don’t even like cake XD.

My stomach is sowwy too… :slightly_frowning_face: TOO MUCH CAKE :sweat:


#1188

Thanks a lot.

Guys I am going on a break so I might not reply henceforth due to some problems. I am taking a break from forums. Please keep my threads alive, will you?